หน้าหลัก

ขนมไทยภคเหนือ    

     ส่วนใหญ่จะทำจากข้าวเหนียว และส่วนใหญ่จะใช้วิธีการต้ม เช่น ขนมเทียน ขนมวง ข้าวต้มหัวหงอก มักทำกันในเทศกาลสำคัญ เช่นเข้าพรรษา
สงกรานต์ขนมที่นิยมทำในงานบุญเกือบทุกเทศกาล  คือ ขนมใส่ไส้หรือขนมจ๊อก  ขนมที่หาซื้อได้ทั่วไปคือ  ขนมปาดซึ่งคล้ายขนมศิลาอ่อน ข้าวอีตูหรือข้าวเหนียวแดง ข้าวแตนหรือข้าวแต๋น ขนมเกลือ ขนมที่มีรับประทานเฉพาะฤดูหนาว ได้แก่ ข้าวหนุกงา ซึ่งเป็นงาคั่วตำกับข้าวเหนียว ถ้าใส่น้ำอ้อยด้วยเรียกงาตำอ้อย ข้าวแคบหรือข้าวเกรียบว่าว ลูกก่อ ถั่วแปะยี ถั่วแระ ลูกลานต้มในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนมพื้นบ้านได้แก่ ขนมอาละหว่า ซึ่งคล้ายขนมหม้อแกง ขนมเปงม้ง ซึ่งคล้ายขนมอาละหว่าแต่มีการหมักแป้งให้ฟูก่อน   ขนมส่วยทะมิน  ทำจากข้าวเหนียวนึ่งน้ำตาลอ้อยและกะทิ   ในช่วงที่มีน้ำตาลอ้อยมากจะนิยมทำขนมอีก 2 ชนิด         คือ งาโบ๋ ทำจากน้ำตาลอ้อยเคี่ยวให้เหนียวคล้ายตังเมแล้วคลุกงา กับ แปโหย่ ทำจากน้ำตาลอ้อยและถั่วแปยี มีลักษณะคล้ายถั่วตัด  เช่น

ขนมเทียน ข้าวเม่า ขนมกล้วย
ขนมวง ข้าวแต๋น ขนมมันสำปะหลัง
ขนมศิลาอ่อน ข้าวเกรียบว่าว(ข้าวควบ) ขนมกนน้ำอ้อย
ขนมเกลือ ขนมลิ้นหมา(เข้าหน๋มเปี่ยง) ถั่วแปะยี
ข้าวต้มหัวหงอก ส่วยทะมิน ไข่เหี้ยหรือไข่หงษ์
ข้าวเหนียวแดง ข้าวแคบ ข้าวหนุกงา(ข้าวคลุกงา)
ขนมหม้อแกง ขนมเปงม้ง  
     
     
     
ประวัติความเป็นมาของขนมไทย
การแบ่งประเภทของขนมไทย
ขนมไทยในงานประเพณี
ความหมายดีๆของขนมไทย
ชนิดของขนมไทย
เทคนิคในการทำขนมหวานไทย
ขนมไทยภาคเหนือ