ข้าวเม่า

               การทำข้าวเม่า

                         เลือกรวงข้าวที่แก่จัด มาทำ โดยสังเกตได้จากรวงข้าวเริ่มโค้ง หรือจากการแกะเมล็ดข้าว
                     ทดสอบนำรวงข้าวมานวดเอาเมล็ดออกจากรวงข้าว นอกจากวิธีการนวดยังสามารถนำไม้ไผ่
                     มาขูดเมล็ด ข้าวออกจากรวงได้อีกวิธีหนึ่งด้วยฝัดเมล็ดข้าวเพื่อคัดเอาเมล็ดที่ลีบออกให้หมด
                     นำเมล็ดข้าว ที่สมบูรณ์ใส่ภาชนะเตรียมไว้นำเมล็ดข้าวไปคั่วโดยใช้ไฟความร้อนสูงใช้ไม้ไผ่
                     คนเมล็ดข้าวตลอดเวลา เพื่อให้ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง ใช้เวลาในการคั่ว   15-20   นาที
                     หรือ   สังเกตจากการที่ี่เมล็ดข้าวเริ่มแตกนำเมล็ดข้าวที่คั่วแล้วมาใส่ครก  เพื่อทำการตำ เอา
                     เปลือกข้าวออก   จะได้เมล็ดข้าวลักษณะแบนๆ ใช้เวลาตำประมาณ 15   นาที   หรือจนกว่า
                     เปลือกจะออกจากเมล็ด  นำเมล็ดข้าวที่ตำแล้ว มาใส่กระด้งทำการฝัดเพื่อแยกเอาเปลือกออก
                     จะได้   “ข้าวเม่า”ที่พร้อมรับประทาน ถ้าทำสุกใหม่ ๆ ข้าวเม่าจะนิ่ม และหอมมาก เราสามารถ
                     นำข้าวเม่ามารับประทานได้เลย หรือนำไปคลุกเคล้ากับมะพร้าวและน้ำตาลทราย

                 ส่วนประกอบข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน

                    1. ข้าวเม่า 2 1/2 ถ้วย
                    2.  มะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้น 1/2 ถ้วย
                    3. มะพร้าวอ่อนตักเป็นชิ้น ๆ 1 ลูก
                    4. งาขาวคั่ว 1/4 ถ้วย
                    5. น้ำตาลทราย 1 ถ้วย

                    6. น้ำลอยดอกมะลิ 1/2 ถ้วย

 

      วิธีทำข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน

            คั่วข้าวเม่าให้กรอบ บดให้ละเอียด ร่อนพักไว้ ผสมน้ำตาล
น้ำลอยดอกมะลิ มะพร้าวทึนทึก เข้าด้วยกันลง กระทะ ตั้งไฟกลาง
กวนพอเริ่มเหนียว   ใส่มะพร้าวอ่อน  กวนจนเหนียว      ใส่ข้าวเม่า
(ส่วนผสมข้อ 1 ) กวนพอเข้ากัน ยกลง ทิ้งไว้ให้เย็น ปั้นข้าวเม่าบด
(ส่วนผสมข้อ 3 ) เป็นก้อนกลม คลุกงาขาว ให้ทั่ว กดให้แบนเล็กน้อย
เรียงใส่ขวดโหล อบด้วยควัน เทียนให้หอม หรือโรยดอกมะลิสดไว้ก็ได้

<<<ย้อนกลับ